ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,369 รายการ   
 

งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อหนังสือ รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง ยันต์ สุขวงศ์ , วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร , มาลี อภิเมธีธำรง , กมล ฉวีวรรณ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 157  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อหนังสือ รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา , สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล , ศรเทพ ธัมวาสร , วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 55  จำนวนการดาวน์โหลด 1

 

การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , พิชิต ชูเสน , ฉลองชัย ชุ่มชื่น ,

 จำนวนผู้เข้าชม 32  จำนวนการดาวน์โหลด 10

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,369 รายการ