บทความรู้ทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,031 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,172 รายการ   
 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ค. ควายใช้งาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ค. ควายใช้งาน

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ควายปลัก ควายแม่น้ำและควายพันธุ์ผสม...โตดีกว่ากันอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ควายปลัก ควายแม่น้ำและควายพันธุ์ผสม...โตดีกว่ากันอย่างไร

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ความพิเศษของเนื้อควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ความพิเศษของเนื้อควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

กระเพาะควายมีอะไรดี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ กระเพาะควายมีอะไรดี

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

ชื่อหนังสือ แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การผลิตเชิงเศรษฐกิจ มิติใหม่ของการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

ชื่อหนังสือ เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

มนต์เพลง...ทุย...ทุย(1)(2)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร หนังสือ รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์

ชื่อหนังสือ มนต์เพลง...ทุย...ทุย(1)(2)

จำนวนหน้า 15 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ค.ควายไม่เข้านา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉลอง พินิจสุวรรณ ,

 

อนาถ-คนกราบ ควาย 2หัว3ตา งมงายนางฟ้ามาเกิด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,172 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University