บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,031 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,840 รายการ   
 

กระบือไทยยุคพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตว์บก 95

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

ทั้งๆ ที่อุปมาของ พ่อหมอเสม ต่อ ทักษิณ คือ อัศวินควายดำ แล้วเหตุใด มติชนสุดสัปดาห์ จึงเรียกว่า อัศวินควาย ด่อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปุ๋ยขี้ควายภูเวียง วิถีคนชนบท กลายเป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ X-CITE ไทยโพสต์

ผู้แต่ง ยุทธพงษ์ พึ่งแรงตน ,

 

สมุนไพร กับการรักษาสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สร้างเงินสร้างงาน

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 007 หน้า 137-139

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บ้านควาย สุพรรณบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ธุรกิจท่องเที่ยว

หน้า 26-27

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เจ้าทุยอยู่ไหน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เส้นทางแห่งศรัทธา

หน้า 78-87

ผู้แต่ง ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ,

 

ระพีพงศ์ แก้ต่างแทนซี 6 หลังตรวจพบโรคแฝงกลุ่มโค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กระบือสัตว์ที่ยังมีความหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

หน้า 42-44

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,840 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University