ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

ต้นนมช้าง กล้วยเปรี้ยวที่ไม่ขม แต่เป็นนมไม่มีน้ำ

ผู้แต่ง เมย์วิสาข์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2559

Newly isolation of a novel group of fibrolytic bacterium Prevotella ruminicola from buffalo rumen

ผู้แต่ง Suriya Sawanoon , Phoompong Boonsaen , Preecha Innuruk , ...

ปีพิมพ์   2553

Isolation of a novel fibrolytic bacterium from the buffalo rumen phylogenetically closely related to Clostridium bifermentans

ผู้แต่ง Phoompong Boonsaen , Preecha Innuruk , Pharima Phiriyangkul , ...

ปีพิมพ์   2553

ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

ผู้แต่ง ภูมพงศ์ บุญแสน , สุริยะ สะวานนท์ , พีรชิต ไชยหาญ , ...

ปีพิมพ์   2552

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการออมทรัพย์ และการเลี้ยงกบ

ผู้แต่ง วสันต์ ชุณห์วิจิตรา , ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน

ปีพิมพ์   2553

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

เลี้ยงควายให้อ้วน

ผู้แต่ง ไม้บรรทัดยาง

ปีพิมพ์   2553

เลี้ยงควายให้อ้วน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2553

ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ผู้แต่ง ลูกอีสานเลือดร้อย

ปีพิมพ์   2551

โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2554

เจ้าแก้วฟ้า ความหวังใหม่ของควายเผือก

ผู้แต่ง ไม้บรรทัดยาง, นามแฝง

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา