ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การสนับสนุนโครงการเลี้ยงโคเนื้อของ ธกส.

ผู้แต่ง อำนวย หมวดมณี

ปีพิมพ์   2537

แนวทางการดำเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.

ผู้แต่ง วิชิต เตโชติรส , วิทยา เจียรพันธุ์

ปีพิมพ์   2538

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ผู้แต่ง อภิญญา จุฑางกูร

ปีพิมพ์   2546

  ผลงานล่าสุด

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ผู้แต่ง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ...

ปีพิมพ์   2550

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University