ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

ความปลอดภัยและความเป็นพิษของโบรโนพอลต่อปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ผู้แต่ง ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ , มินตรา ลักขณา , เจนนุช ว่องธวัชชัย , ...

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University